Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Tit muc"Nhip cu tinh ban"-172
   2009-04-28 16:29:19    cri

Tha quy vi va cac ban, luc nay ni qu hng cac ban khng bit thi tit ra sao, con Bc Kinh cui thang t, u thang nm la thi gian khi hu mat me, hoa ti n r va moi ngi c tm trong anh nng xun m ap. Mong cac ban n Bc Kinh thm quan nhng danh lam thng canh vi nn vn hoa lu i cua Trung Quc. Nu n Bc Kinh cac ban co th lin h vi Ban ting Vit Nam ai Phat thanh Quc t Trung Quc theo s in thoai: 68892099 hoc 68892590.

Cac ban thn mn, trong tit muc "Nhip cu tinh ban" hm nay, L Quyn xin gii thiu vi quy vi va cac ban ia chi cua mt s ban cac ban lam quen vi nhau:

Ban co nick la "changtrai_codon182004@yahoo.com"

Ban co nick la "canhdongtuoitho1990@yahoo.com.vn"

Ban co nick la lyvietduc@rocketmail.com

Ban L Sa My xom 1, Quynh Lc, Quynh Lu, Ngh An

Ban Nguyn Tun ip xom Seo, xa Cao Sn, a Bc, Hoa Binh

Ban Vu Thi Hai Yn thn Phuc L, xa Vinh Hng, Binh Giang, Hai Dng

Ban Nguyn Thi Thanh Thao s nha 110 Hang Thao, phng Trn Hng ao, Nam inh

Ban Luc Vn Phuc lp 10B8, trng THPT Ban cng EAKAR huyn EAKAR tinh k Lk

Ban Ly Vn Long ban Sui Leo, xa Tn Lang, Phu Yn, Sn La

Ban Nguyn Thi Xuyn khu Hoa Sn, thi trn Chuc Sn, Chng My, Ha Ty

Ban co nick la tuyethongthomong1989@yahoo.com.vn

Ban Nguyn Thi Huyn xom 8, thn Thanh Do, xa Thuy Thanh, Thai Thuy, Thai Binh

Ban Nguyn Thanh Phuc Phu Thanh, Phng Thanh, Cang Long, Tra Vinh

1 2