Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Tit muc "Nhip cu tinh ban"-141
   2008-09-09 16:09:58    cri

Trong th gi cho L Quyn, ban Nguyn Vn Truc thn Long Tin, xa Thach Cm, huyn Thach Thanh, Thanh Hoa vit:

C L Quyn kinh mn, trong 9 nm qua, chic ai nho vi cac chng trinh cua CRI la ngi ban gn bo va trung thanh nht i vi chau. Mi khi co vic gi kho giai quyt la chau cm but vit th cho quy ai, va a tr thanh ngi ban thn thit cua CRI. T nho chau a rt thich Trung Quc, va hoc ting Trung Quc qua ai, nhng chau chi oc c nhng khng vit c, nn chau chi co cach la tim hiu Trung Quc qua cac chng trinh phat thanh. Qu chau con ngheo va khng co ai bit ting Trung Quc, nn chau mt minh mo mm hoc. Ngoai ra, thng qua chng trinh cua CRI, chau c thng thc nhiu bai hat Trung Quc va lam quen vi cac ban co cung s thich cung nhau chia se nim vui trong cuc sng va hoc tp. Chuc cac ban lun vui ve, hanh phuc bn ngi thn. Mong cac ban lin h vi Truc theo ia chi trn.

Sau y la nhng li tm s cua ban Ca Vn Phi ban Ling, xa Mng Bng, huyn Mai Sn, tinh Sn La :

Chao chi L Quyn va tt ca cac anh chi em trong Ban Ting Vit Nam cua CRI, em n vi CRI a hn 2 nm ri, qua cac tit muc cua quy ai, em a nm c nhiu thng tin va hiu bit thm rt nhiu v Trung Quc, qua o em cung rut ra c nhiu bai hoc trong cuc sng, nhng iu thu hut em nht la c nghe nhng li tm s, nhng dong tm t, tinh cam cua cac ban nghe ai, va c lam quen vi cac ban cung nhau trao i v vn hoa, lich s va nhng thng tin hkac v Trung Quc. Bi vi co c nhng kin thc o chung em co th tham gia nhng ky thi kin thc v Trung Quc do CRI t chc. Chuc cac ban va gia inh binh an, vui ve va hanh phuc.


1 2