Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Khu kinh t Hoa Kiu tr thanh "nng thn mi ep nht Trung Quc"
   2008-06-06 16:20:54    cri

c bit, tham him tri sng khuc khuyu va tham him trn rng rt c cac nhn vin c cn a thich. Trong thi gian th gian sau cng tac bn rn, ngi trong thuyn cao su tha tri trn sng dai 4,8 km, tn hng nim vui v tn trong sng nc thin nhin.

Trong Hi quan thanh nin tri thc, ban co th va eo bng o trn canh tay, va cm mt cun "Trc Tac Mao Chu tich", va thng thc nhng tm anh trc kia lin quan ti cng vic va cuc sng cua thanh nin tri thc thp nin 60, 70 th ky 20, xem cac dung cu ma thanh nin tri thc tng s dung nh cai lim, cai xeng, cai cay, ci xay, gung nc, may quat gio bng g v.v. Ngoai ra con co nhiu sach bao nh "Tuyn tp Mao Trach ng" v.v.

Hi quan Long Hinh Quyn la ni bt ngun cua vo thut Long Hinh Quyn, tai y ban co th cam nhn uy th cua Long Hinh Quyn, hoc Long Hinh Quyn ren luyn sc khoe. Hn th na, dao ph Vit Nam, nm mon n Vit Nam con co th cam nhn nim vui cua du lich dng sinh, du lich vn hoa Hoa Kiu, du lich m a ban sc nc ngoai.

ng ng Chi ng noi, Khu kinh t Hoa Kiu Kinh Khu Tam Thuy Quang ng a co k hoach phi hp vi cac im du lich ni khac nh Thanh Vin, T Hi Quang ng v.v. chia se tai nguyn, b sung cho nhau v u th, phat trin hn na du lich sinh thai cua "nng thn mi ep nht Trung Quc".


1 2