Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Ha Xung: Ngi hung trong nhay cu bt 3 met nam-II
   2008-12-12 15:49:29    CRIonline

Tai sao Ha Xung vi thc lc manh nh vy lai lin tip xut hin nhng sai lm khng ang co trong cac giai ln th gii?

Ha Xung dn dn nhn thc c rng tinh cach nn nong bng bt cua minh la nguyn nhn dn n cac sai lm. Anh phn tich rng "Lanh i va hun luyn vin u noi rng ti a lai cho moi ngi cam giac rt nn nong bng bt, mi cuc thi u u xut hin tinh trang nh vy. Cang n chung kt va thi im then cht lai cang kho vt qua c tm ly nng nn bng bt nay. Lanh i noi ti chng khac nao nh con H giy gia trai non ht".

"K t hm khoac ao i tuyn quc gia ti a hiu c rng: phai da vao ban thn minh nui sng gia inh. Cung nh b ti nm xa vy, da vao s n lc cua ban thn nui sng ca nha vi 5 ming n. B ti la ngi rt c lp va khng bao gi chiu thua. Bt k luc nao u khng t bo muc tiu cua minh. V im nay ti rt ging vi b ti". Ha Xung lun coi ngi cha la tm gng cua minh.

Vi la con trai, lai la con trng, nn Ha Xung rt quan tm gia inh, khin anh lun biu hin s c gng va nhit tinh tp luyn bt chp moi kho khn, gian kh; cung chinh vi gia inh ma Ha Xung tng co s biu hin qua nn nong, khng coi trong chi tit, mi khi ng trc kho khn Ha Xung u c kim gi s binh tinh, tim con ng tt, ch khng giao lu vi ngi khac.

"T khi ln ln ti khng khoc bao gi, chng bao gi ri nc mt. Hi con nho du gp phai vic gi, oan n my, bi hun luyn vin mng chi hoc tp luyn gian kh n my ti u khng ri nc mt, cung khng th l ni kh cua minh vi ngi nha, ma chi noi rng ti rt tt, cuc sng va luyn tp u tt. Ti la con trng, khng th cho b me va cac em lo lng". Lu nay, Ha Xung cha bao gi cho ngi nha phai lo lng.

Hi con nho, gia inh Ha Xung t xa Toai Kh chuyn n thu nha tai lang Vn Chng, thanh ph Xich Kham, ca nha 5 ngi chi da vao thu nhp cua b, ng lam th trang tri ni tht, cng vic khng n inh. iu nay lam cho Ha Xung ngay t nho a mong mun thng qua tp luyn nhay cu lam thay i s phn cua minh va ngi nha.

"Hi nho, ti chi mong mun lp thanh tich cao, nht inh phai kim tin mua nha. Bi vi ti la anh ca, cac em con nho, ti phai suy nghi v moi vic. Vic nao cn lam u phai n lc lam tt, vi muc tiu nay nn ti hang ngay tp luyn ht minh, mit mai chiu kho hoc tp".

Tai Trung tm bi li quc gia "Khi nc", Ha Xung a thi u ht minh, va khi ng trn buc nhn phn thng cao nht, y nghi trong u Ha Xung khng phai la kim tin nui gia inh, ma la hng thu nim vui thi u.

Ha Xung cho bit "iu ma ti cam thy hanh phuc nht hin nay la hang ngay u c tp luyn, khng bi chn thng, chn thng la s day vo ln nht i vi vn ng vin. Ti nm nay mi 21 tui, nht inh se tip tuc tp luyn va thi u cho n khi khng th nhay c na".