Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  N thn may mn a phu h cho Ma Lm-1
   2008-10-10 17:33:50    cri

Trong trn chung kt n nam giai bong ban -lim-pich Bc Kinh kt thuc ti 23-8-2008, cy vt Trung Quc Ma Lm a ha guc ng i Vng Hao vi ty s 4:1, gianh thng li trong trn o sc gia hai cy vt doc hang u th gii hin nay; iu quan trong hn la, trong trn ban kt din ra sang cung ngay, Ma Lm a chin thng ng i-ng kim v ich th gii Vng L Cn vi ty s 4:2, pha v vong "kim c" gp Cn la thua trong cac giai ln ba nm qua.

Cu v ich th gii La Lm tng noi rng "Ma Lm a phat trin ky thut vt doc truyn thng n tt cung". Con nhng ngi binh thng thi anh gia Ma Lm rng, anh la ngi thng minh, li chi cua anh cung thng minh.

ng Ng Kinh Binh chng khac nao nh cha cua Ma Lm lai ca ngi v y chi cua Ma Lm. ng noi "Ti cam thy, Ma Lm vn kin tri c nh vy trong bao nhiu nm gian nan, vt va la iu sang gia nht".

Ma Lm xut u l din trn lang bong ban th gii 10 nm trc nay a vn ti inh cao. Anh tng 4 ln v ich Cup th gii, v ich i nam -lim-pich, nhng lai cha tng co mt trong trn chung kt n nam vi cy vt hang u th gii. Trc khi n A-ten, Hun luyn vin trng i bong ban nam Trung Quc Lu Quc Lng thm chi e ngai ky thut cua Ma Lm a li thi; hn th na anh tng hai ln vao chung kt giai th gii nhng ca hai ln u thua cho cung mt cy vt.

Hn mt nm trc, Ma Lm ln th hai gianh huy chng bac Giai v ich th gii a ha quyt tm tai Da-grep rng "Min la gianh c huy chng vang trn sn nha thi bao nhiu tht bai trc y cung chng thm vao u". Cu noi nay a tr thanh hin thc tai Nha thi u th thao ai hoc Bc Kinh ti 23.

Trong trn ban kt giai ng i nam, i Trung Quc thng i Han Quc vi ty s 3:0, Ma Lm a cht vt mi chin thng c Sang Un trong khi i thu dn trc vi ty s 2:1; nhng trong giai n nam din ra sau o, Ma Lm a ln lt chin thng cac cy vt nng ky nh Glin-ca, Sang Un, Vng L Cn, Vng Hao, trai qua cac trn u y quyt lit a khin Ma Lm i ln chin mui va bt u gt hai nhng thanh qua ma minh a bo ra rt nhiu cng sc.

Chin nm qua, t "Anh hung a h" tai Giai v ich th gii din ra Ha Lan nm 1999 n tht bai tai -lim-pich Xit-ni, ri bi loai ngay t vong u tai giai n nam -lim-pich A-ten, tm huy chng vang ni dung i nam khin Ma Lm ri l, bi vy, Ma Lm gian giua nc mt sau khi gianh chc v ich giai ng i nam cung la iu d hiu.

Hn 20 nm qua, chang trai Liu Ninh c mnh danh la "liu linh" nay tng la cy vt s mt cua tinh, nhng sau khi khoac ao i tuyn quc gia lai lin tip thua va tng co y inh thay i li chi, tuy nhin anh cha bao gi co y inh t bo mc du gp mun van kho khn, khi c nc cung khng bao gi th hin s kiu cng.