Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Tinh thn -lim-pich c tn vinh tai Th vn hi Stockholm, Th vn hi Bec-lin la Th vn hi u tin bi huy bo bi nguyn nhn chin tranh
   2008-03-19 15:04:44    cri

Trong thi gian din ra Th vn hi tai Stockholm Thuy in nm 1912, mc du nhng tin n lan tran v cuc chin tranh chu u, trong ni b Uy ban -lim-pich Quc t co nhiu bt ng y kin v chinh tri, nhng di s khich l cua tinh thn -lim-pich, Th vn hi ln nay vn din ra rt thanh cng.

Tai Th vn hi ln nay, ngi sao hang u la vn ng vin Phn Lan Hannes Kolehmainen. Anh oat c hai tm huy chng vang trong mn chay 5000 met va 10.000 met va pha ky luc th gii, trong mn chay vit da 8000 met anh lai mang thm v mt tm huy chng vang cho i th thao Phn Lan. Thanh tich cua Kolehmainen a c vu cang nhiu thanh thiu nin Phn Lan luyn tp chay dai sc, va anh a nhiu ln oat c huy chng vang cua mn chay dai sc tai cac th vn hi sau o.

Trong mn thi chay 100 met, cac vn ng vin 7 ln vi pham lut thi u, cho n ln th 8 mi co th din ra binh thng. Vn ng vin My Craig gianh huy chng vang vi thanh tich 10 giy 8, sau o anh lai oat c huy chng vang tai mn chay 200 met. 36 nm sau, Craig tham gia Th vn hi Lun n t chc vao nm 1948, nhng ln nay anh khng tham gia mn chay 100 met na ma tham gia thi u vi t cach la vn ng vin thuyn bum, ng thi la ngi gng c cho i th thao My tai l khai mac.

Ngi Anh-ing My Jim Thorpe oat c tm huy chng vang mn toan nng vi thanh tich cao hn cac i thu rt nhiu. Quc Vng Thuy in Gustaf khen anh la "vn ng vin vi ai nht trn th gii". Nhng thng li vi ai nay cua Thorpe chi it lu sau a bin thanh mt bi kich. Thang 1 nm sau, Thorpe bi thu hi tm huy chng vang do bi chng thc tng tham gia hai cuc thi u bong chay kim vai la My trc khi din ra th vn hi. 70 nm sau, Uy ban -lim-pich Quc t a tra lai tm huy chng vang nay cho gia quyn cua Thorpe vao nm 1983, kt thuc bi kich ln nht trong lich s -lim-pich.

Di s ung h cua ng Coubertin, Th vn hi Stockholm va khng co nhng cuc tranh cai lin min va khng xut hin tinh thn chu nghia dn tc manh me nh Th vn hi Lun n, y qua la ct mc trong lich s -lim-pich.

Tai Th vn hi Stockholm nm 1912 nay, Bec-lin c chon lam nc ng cai Th vn hi ln th 6 vao nm 1916. Nh ngi dn cua cac nc khac, ngi c cung cho rng cuc xung t chu u se nhanh chong kt thuc, vi vy cng tac tru bi Th vn hi Bec-lin khng ngng bc chut nao, nhiu cng trinh th thao mi c khanh thanh. Sau o moi ngi phat hin cuc chin tranh khng th kt thuc nhanh chong nh moi ngi d oan trc y, c hy vong tim mt nc trung lp t chc th vn hi, nhng a qua mun, anh phai huy bo Th vn hi Bec-lin. Nhng thanh nin chu u vn inh trai qua mua he trong sn vn ng anh phai "nghi mat" trn chin trng.

Khi bung n chin tranh th gii ln th nht, cho du a 51 tui, nhng ng Coubertin vn phai tham gia phuc vu qun i. ng Coubertin cho rng, Uy ban -lim-pich Quc t khng nn do mt ngi linh ng u, cho nn xin thi chc chu tich. Uy ban -lim-pich Quc t khng chp nhn yu cu cua ng Coubertin, nhng ng y chuyn tru s uy ban nay t Pa-ri ung h chin tranh n Lausanne Thuy si, nc trung lp, mai cho n ngay nay.