Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Hi sinh sau tai hoa
   2007-12-12 14:45:06    cri

Sau khi kt thuc Chin tranh th gii ln th hai mt cach bi thng va tan khc, vic tai thit qu hng sau chin tranh a tr thanh nhim vu quan trong hang u cua nhn dn cac nc. Song, moi ngi khng qun Th vn hi bi ngng t chc hai ky do chin tranh, nm 1948, c nm vong tron mt ln na c keo ln, Th vn hi -lim-pich ln th 14 c t chc tai Lun n Anh.

Th vn hi ln th 14 a c t chc tai Lun n Anh t ngay 29-7 n ngay 14-8 nm 1948. Chin tranh a gy tn tht huy dit cho toan th gii, cac ni bi cun vao chin tranh hu nh u tr thanh ng gach vun, rt nhiu ngi bi chin tranh cp i ting mang, nhiu ngi sao Th vn hi va th thao cung chiu ng bit bao au kh trong cn tham hoa nay, hn th na, nhiu ngi a mt tinh mang quy bau.

Th nhng, khi am my n chin tranh vn cha tan i, nhng ngi theo ui kin inh phong trao -lim-pich a quyt inh hi sinh cho Th vn hi. Thang 8-1945, Uy ban -lim-pich quc t hop hi nghi Ban chp hanh tai Lun n, thng thao vn phat trin sau nay cua Th vn hi. Uy ban -lim-pich quc gia Anh chu ng bay to y nguyn xin ng cai Th vn hi ln th 14 nm 1948. Vi vy, nm 1946, Uy ban -lim-pich quc t quyt inh trao cho Lun n quyn ng cai Th vn hi ln nay.

Luc o, nhiu ngi co thai bi quan i vi Th vn hi Lun n, cho rng, tuy co th t chc Th vn hi sau chin tranh th gii, song, Th vn hi ln nay chc chn se c t chc qua loa. Song nhn dn Anh a tra li s hoai nghi nay bng hanh ng thc t. Trong o, Uy ban -lim-pich quc gia Anh a lam rt nhiu cng vic, vi du nh a lam chng trinh truyn hinh tuyn truyn, Ap phich tuyn truyn v.v. Bn canh o, di tinh hinh thiu vn trm trong, Ban t chc Th vn hi Lun n s dung y u nhng sn vn ng va nha thi u sn co, khng xy dng Lang -lim-pich va cac c s th thao lng ly, cac vn ng vin u c sp xp n trong doanh trai, nha trng, thm chi trong nha ngi dn thanh ph Lun n.

ng thi, oan th thao cac nc va khu vc n tham gia Th vn hi cung rt thng cam Ban t chc Th vn hi Lun n, tn kha nng giam thiu ganh nng cho nc chu nha. Do sau chin tranh rt thiu lng thc, nhiu oan th thao quyt inh t mang theo lng thc n tham gia Th vn hi Lun n. Mt s nc thm chi quyn tng lng thc cho Th vn hi Lun n trong thi gian tru bi Th vn hi.

Di s n lc chung cua nhn dn yu chung hoa binh Anh noi ring va th gii noi chung, trong thi gian khng y hai nm, ngi Anh a hoan thanh cng tac tru bi Th vn hi Lun n vi tc kho co th tin c. Thang 7-1948, Th vn hi ln th 14 a din ra thun li.

Th vn hi ln th 14 la Th vn hi u tin c t chc sau ai Chin tranh th gii ln th hai, a thay i rt nhiu so vi cac ky Th vn hi trc Chin tranh th gii ln th hai. t bit la sau Chin tranh th gii ln th hai, nhiu nc a thoat khoi ach thng tri thc dn gianh c c lp. Cho nn, tai Th vn hi Lun n nm 1948 co ti 14 nc va khu vc la ln u tin tham gia Th vn hi nh Mi-an-ma, V-n-xu--la, Li-bng, Pa-ki-xtan v.v.

Hn 4000 vn ng vin n t 59 nc va khu vc a tham gia Th vn hi Lun n. iu ang chu y la, s n vn ng vin tng manh ln ti 385 ngi, con s lp ky luc nay a anh du phu n bt u thc s ong vai quan trong tai Th vn hi.