Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Trin lam -lim-pich
   2007-08-08 16:09:43    CRIonline

Trin lam -lim-pich bao gm ba hinh thc la trin lam ngh thut -lim-pich, trin lam nhip anh -lim-pich va trin lam su tm -lim-pich. Th vn hi da theo truyn thng cua th vn hi Hy Lap c, trong thi ky ban u cua Th vn hi a co trin lam my thut -lim-pich, ni dung trin lam chu yu la khc nn va hi hoa Th vn hi, u do Uy ban vn hoa -lim-pich phu trach tru bi t chc .

Trin lam nhip anh th thao -lim-pich cung thng xut hin vi nhiu hinh thc trong thi gian Th vn hi, gii thiu lich s th vn hi, gii thiu ngi gianh thng li th vn hi, gii thiu nc minh tham gia va gianh c thanh tich tai Th  vn hi. Ni dung trin lam su tm th vn hi gm ba loai su tm tem, ng tin ky nim va vt ky nim.

Trin lam su tm tem -lim-pich luc u chu yu trin lam tem -lim-pich, sau nay phat trin thanh trin lam tt ca tem lin quan n -lim-pich. Di s xng cua Uy ban -lim-pich quc t, Hip hi su tm tem -lim-pich quc t a t chc trin lam su tm tem -lim-pich th gii ln th nht tai L-dan nm 1985. Nm 1987 tai R-ma, nm 1988 tai X-un, nm 1990 tai Va-na Bun-ga-ri, nm 1992 tai Bac-x-l-na va nm 1996 tai At-lan-ta a ln lt t chc trin lam tem -li-pich th gii ln th hai n ln th sau.

Trin lam ng tin ky nim -lim-pich xut hin kha mun. Luc u cung chi din ra tai mt s vung va mt s it nc. Tai trin lam su tm -lim-pich th gii ln th nht nm 1994, vt su tm ca nhn ln u tin nhn li mi tham gia trin lam. Tai trin lam tem -lim-pich th gii th vn hi ln th 26 nm1996, cung luc trin lam su tm ng tin ky nim -lim-pich ca nhn n t cac nc.

Su tm vt ky nim -lim-pich phong phu hn nhiu, hinh thc trin lam cung a dang. Luc u phn ln la n nht va quy m nho. Trin lam su tm tem -lim-pich th gii th vn hi ln th 25 nm 1992 a cung luc trin lam mt chuyn huy hiu -lim-pich, huy hiu ky nim su tm ca nhn, co th noi la ln u tin huy hiu -lim-pich, huy hiu ky nim c trin lam trn th gii. Sau o trong thi gian hi ch -lim-pich th gii ln th nht nm 1994 va trin lam tem -lim-pich nm 1996 lai co nhiu chuyn v vt ky nim -lim-pich tham gia trin lam.

Ngoai cac trin lam mang tinh lm thi k trn ra, vt su tm v phong trao -lim-pich cung c trin lam tai vin bao tang -lim-pich Uy ban -lim-pich quc t va vin bao tang th thao mt s nc .