Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  ai ng cua cac nha v ich trong Th vn hi c ai
   2007-04-04 10:31:39    cri
Tai Th vn hi c ai, gianh chc v ich la muc tiu duy nht cua tt ca cac vn ng vin, nhng ngi gianh chc v ich sau khi v qu se c on tip nh mt vi anh hung, mon qua khen thng tinh thn nay chinh la nguyn nhn quan trong khin cho cac vn ng vin khng tic tinh mang cua minh gianh chc v ich.

Nhng ngi gianh chc v ich rt c sung bai va kinh trong Hy Lap thi c. Chc v ich khng nhng chi gianh cho vn ng vin ma con gianh cho ca cha me va qu hng ngi o. Trong tim thc ngi Hy Lap thi c, cac nha v ich Th vn hi la nhng dung si cua Thn Dt, cung la cng dn u tu cua ca Hy Lap, bi vy moi ngi cho rng tham gia thi u la gianh chc v ich. Trong mt s t vng cua Hy Lap thi c nh vn ng, thi u va chin tranh trong thc t chi la mt t, bi vy ngi Hy Lap thi c tham gia thi u cung co nghia la tham gia chin u, ai ny u dc ht sc minh cho thi u.

Tai Th vn hi c ai chi co chc v ich ch khng co cac ngi th khac, sau khi kt thuc thi u moi ngi khng nhin ngo gi n vn ng vin tht bai, thm chi cung khng quan tm tinh mang cua anh. Co nhng vn ng vin khng tic tinh mang cua minh gianh chc v ich. Tai Th vn hi -lim-pich A-ten nm 2004, moi ngi co th ghi nhn nhng vn ng vin ln buc nhn giai u c tng mt vong nguyt qu. Tai Th vn hi c ai Hy Lap, cac nha v ich cung nhn c u ai nh vy, tc khi gianh chc v ich phn thng cua ho chi la mt vong nguyt qu.

1 2