Vai net v ai phat thanh quc t Trung QucBan ting Vit Nam

D Bao Thi Tit
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc T́ 
  Đời sống kinh t́ 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa hoc-i sng

Th gii phu n

Vn vn hoa

Cu chuyn cui tun

Truyn thanh ng Trung Quc
(GMT+08:00) 2005-11-11 19:20:59    
Mt ngay hi m nhac ln--Lin hoan m nhac quc t Bc Kinh ln th 8

cri
Theo tin ai chung ti: Ngay 5 thang 11, bui biu din xut sc cua oan nhac Bec-lin, mt oan nhac giao hng ni ting trn th gii a anh du chm tt ep cho Lin hoan m nhac quc t Bc Kinh ln th 8. Lin hoan m nhac keo dai 22 ngay, a mang lai mt ba tic m nhac thinh soan cho khan gia Bc Kinh.

Trong bui hoa nhac l b mac, nhit tinh biu din va ky thut iu luyn cua oan nhac Bec-lin a nhn c trang v tay nng nhit nht cua khan gia.

oan nhac Bec-lin c ca th gii cng nhn la mt trong nhng oan nhac giao hng co ky thut iu luyn nht, mi thanh vin trong oan u la nhac cng s mt n t khp th gii. Nm 1979, oan nhac Bec-lin do ng Ka-ra-dan, ngi Ao, Giam c m nhac oan nhac, ngi chi huy dn u, tng sang thm va biu din tai Trung Quc, nhn c s hoan nghnh nhit lit cua nhn dn Trung Quc. 26 nm sau, di s dn u cua Tc si Si-mn Ra-t, Giam c ngh thut va ngi chi huy thng trc, oan nhac nay mt ln na sang thm Trung Quc, mang lai mt bui biu din xut sc cho l b mac Lin hoan m nhac quc t Bc Kinh. Tc si Si-mn Ra-t noi:

"Tt ca thanh vin trong oan nhac Bec-lin chung ti u rt vui mng co dip thm Trung Quc va biu din tai Bc Kinh. Rt nhiu ngi hoi ti tai sao la chon n Trung Quc biu din, ti tra li, nguyn nhn tht la n gian, vi Trung Quc ai din cho phng hng phat trin cua m nhac th gii, ai din tng lai. Chung ti ht sc vui mng mt ln na co dip n Trung Quc, chung ti sn sang chia se m nhac cua chung ti vi khan gia Trung Quc."

Lin hoan m nhac quc t Bc Kinh do B Vn hoa Trung Quc va chinh quyn thanh ph Bc Kinh cung t chc, ln u tin t chc vao nm 1998, mi nm t chc mt ln. Vi tn chi "Trinh quc t, c sc Trung Quc, Khi th Bc Kinh", Lin hoan m nhac quc t Bc Kinh a bc vao hang Lin hoan m nhac ni ting trn th gii, tr thanh mt hoat ng vn hoa tiu biu cua Bc Kinh.

Cac chng trinh biu din trong Lin hoan m nhac quc t Bc Kinh ln th 8 bao gm 18 chng trinh nh ca kich, nhac giao hng, nhac thinh phong, c tu an pi-a-n va hoa nhac hp tu, ngot mt nghin nhac si n t mi my nc trong co Phap, c, Sec, My v.v. a tham gia Lin hoan m nhac ln nay.

Chng trinh c quan tm nht trong Lin hoan m nhac ln nay la ca kich "Chic nhn cua Ni-b-lun-gn", tac phm cua nha soan nhac c Oac-n. Bui biu din ln nay la ban mi dan dng cua oan quc gia Nu-ren-be c, ban nay la ln u tin biu din tai Trung Quc.

1  2