Vai net v ai phat thanh quc t Trung QucBan ting Vit Nam

D Bao Thi Tit
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc T́ 
  Đời sống kinh t́ 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa hoc-i sng

Th gii phu n

Vn vn hoa

Cu chuyn cui tun

Truyn thanh ng Trung Quc
(GMT+08:00) 2005-09-09 16:36:49    
Trin lam tranh ng ai Vit Nam t chc tai Bc Kinh

cri

Nghe Online

chao mng ln th 60 ngay Quc khanh Vit Nam va ln th 55 ngay Trung Quc va Vit Nam thit lp quan h ngoai giao, tai thu Bc Kinh Trung Quc a t chc trong th Tun vn hoa Vit Nam. Trong o, "Trin lam tranh ng ai Vit Nam" va "Biu din cua oan ngh thut quc gia Vit Nam" a gy ting vang khng nho Bc Kinh. Cac tranh ve vi trinh cao va cac bui biu din ngh thut tuyt vi a tao c hi cho nhn dn Trung Quc hiu su hn na tinh hoa vn hoa va phong tuc cua dn tc Vit Nam.

Ngay 1 thang 9, "Trin lam tranh ng ai Vit Nam" khai mac trong th tai Th vin thu Bc Kinh. Th trng B Vn hoa Trung Quc Thng Khc Nhn, Th trng B Vn hoa Thng tin Vit Nam inh Quang Ng, ai s Vit Nam tai Trung Quc Trn Vn Lut cung ct bng cho l khai mac. Trong trin lam ln nay ca thay trng bay 45 tac phm do 32 hoa si tre va ng tui tiu biu cua Vit Nam day cng sang tac vao nhng nm qua, trong o bao gm tranh sn mai va tranh sn du.

t chc thanh cng trin lam ln nay, phia Vit Nam a lam nhiu cng tac chun bi mt cach ht sc chu ao. S la chon tac phm a phan anh iu nay. ng Hoang c Toan, Vu trng Vu My thut va Nhip anh B Vn hoa Thng tin Vit Nam la trng oan ai biu my thut Vit Nam ln nay, vu trng noi vi phong vin rng, nhng tac phm trin lam ln nay la nhng tac phm cua cac hoa si tre va trung nin VN t 30-50 tui, ho co khng gian sang tac thoang m va t do, khng nhng co s sang tao v ky thut hi hoa, cung co s thay i v quan nim sang tac.

Trin lam ln nay thu c thanh cng to ln, cac c quan ng cai va ng ra t chc cua Trung Quc a phi hp cht che. Trung tm trin lam ngh thut i ngoai Trung Quc thuc B Vn hoa Trung Quc a nhn toan b trach nhim v vic t chc cuc trin lam ln nay. Vu trng Hoang c Toan c bit bay to cam n tinh thn lam vic cn mn cua can b cng nhn vin Trung tm trin lam, bay to khen thng thai nghim chinh va tinh thn trach nhim cua nhn vin cng tac.

Tranh sn mai truyn thng Vit Nam co lich s lu i va ky xao c ao, co ting tm va vi th rt cao trn trng quc t. Cuc trin lam ln nay cua oan my thut Vit Nam tai Bc Kinh a nhn s quan tm cua gii my thut Trung Quc. Trong thi gian thm Bc Kinh, oan my thut Vit Nam a thm Hoc vin my thut trng ai hoc Thanh Hoa, Cng ty vn hoa ngh thut "Tt Bao Trai", ng thi i su trao i vi nhng hoa si ni ting cua Trung Quc, cac ng nghip Trung Quc ht li ca ngi cng ngh, vn dung vt liu va quan nim sang tac cua tranh sn mai Vit Nam, ng thi nht tri cho rng tranh sn mai Vit Nam a thu c bc phat trin khin moi ngi kinh ngac trong nhng nm qua. ng Van Ky Nguyn, Nha my thut hang A Trung Quc, Pho chu nhim Trung tm trin lam ngh thut i ngoai Trung Quc noi:

"Hai mi nm v trc, ti tng sang tac tranh sn mai, cho nn hiu bit kha su v tranh sn mai Vit Nam. Tranh sn mai Vit Nam co trinh ngh thut rt cao. Tranh sn mai Vit Nam khng ngng cai tin v cac khu vn dung vt liu va ch tao v.v., nht la v mt quan nim sang tac, khng nhng th hin phong tuc tp quan cua dn tc, ma con co s sang tac tru tng giau sc tng tng."

1  2